MatematikaIzrazi sa dve operacije

Izrazi sa dve operacije

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj

12 + 24 + 15 =

18 + 31 + 13 =

17 + 21 + 27 =

14 + 15 + 19 =

19 + 18 + 23 =

2. Izračunaj:

45 – 23 + 13 =

17 + 19 – 18 =

64 – 19 – 15 =

36 – 17 + 21=

50 – 28 + 13 =

3. Marko ima 18 sličica, Vojin ima 19 sličica, a Boban 23 sličice. Koliko sva trojica zajedno imaju sličica?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top