MatematikaIzlomljena linija i mnogougao

Izlomljena linija i mnogougao

Obrada

Izlomljenu liniju čini više duži nadovezanih tako da je druga duž nadovezana na prvu, treća na drugu, četvrta na treću i tako dalje, da pri tome svake sve nadovezane duži ne pripadaju istoj pravoj.

Mnogougao je figura u ravni koju čini mnogougaona linija i unutrašnja oblast određena tom linijom ili drugim rečima mnogougao je unija mnogougaona linija i unutrašnja oblast određena tom linijom

Mnogougao može biti konveksan i nekonveksan.

Konveksan mnogougao je onaj mnogougao kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije ne seče nijednu njegovu stranicu.

Nekonveksan mnogougao je onaj kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije seče barem jednu njegovu stranicu.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj jednu izlomljenu liniju

2. Nacrtaj jedan konveksan mnogougao

3. Nacrtaj jedan nekonveksan mnogougao

4. Da li je trougao konveksan ili nekonveksan mnogougao?

back to top