MatematikaIracionalni brojevi

Iracionalni brojevi

Obrada

Iracionalni brojevi su brojevi koji se ne mogu prikazati u obliku razlomka. Skup iracionalnih brojeva se označava sa I.

Iracionalni brojevi su svi brojevi koji nisu racionalni.

Iracionalan broj ima beskonačno mnogo decimala koje nisu periodične.
Na primer √2 = 1,41421356237… je iracionalan broj

Zadaci za vežbanje

1. Dokazati da je √2 iracionalan broj

2. Dokazati da je √3 iracionalan broj

3. Dokazati da je √3-2 iracionalan broj

4. Dokazati da je √2-5 iracionalan broj

back to top