MatematikaDuž, izlomljena linija

Duž, izlomljena linija

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj dve tačke i spoji ih pravom linijom. Šta si dobio?

2. Nacrtaj 4 proizvoljne tačke i spoji ih linijama. Šta si dobio?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top