MatematikaDeljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

678250 : 125 =
81152 : 317 =

331362 : 123 = 

168993 : 297 =

374695 : 547 =

2. Odredi broj koji je 243 puta manji od broja 1383642.
back to top