MatematikaDeljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

678250 : 125 =
81152 : 317 =

331362 : 123 = 

168993 : 297 =

374695 : 547 =

2. Odredi broj koji je 243 puta manji od broja 1383642.

3. Izračunaj:

963 612 : 78 =
55 821 : 69 =
1 576 122 : 123 =

52 320 : 96 =

1 755 429 : 897 =

4. Izračunaj vrednost izraza (23 384 + 14 275 : 25) ∙ 48

5. Izračunaj vrednost izraza (63 289 + 27 608 : 28) ∙ 16 =
6. Škola je nabavila udžbenike za 32 učenika. Ukupna vrednost narudžbine je 62 880 dinara. Kolika je cena kompleta udžbenika za jednog učenika?
7. Učenici su organizovali humanitarnu predstavu kako bi sakupili novac za pomoć azilu za životinje. Sakupili su 46 500 dinara. Koliko je bilo gledalaca na predstavi ako je ulaznica koštala 250 dinara?
8. Razliku brojeva 200 000 i 184 972 umanji 26 puta.

9. Razliku brojeva 160 000 i 114 964 umanji 54 puta.

10. Izračunaj:

359 155 : 545 =

225 888 : 724 =

262 944 : 913 =

195 054 : 118 =

114 192 : 732 =

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top