MatematikaDeljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

2496 : 8 = ______________________________
31400 : 5 = ______________________________
30261 : 7 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 5 puta manji od broja 3140.

3. Odredi broj koji je 4 puta manji od broja 4856.

4. Odredi broj koji je 9 puta manji od broja 34587.

5. Ako je deljenik zbir brojeva 39 052 i 36 350, a delilac broj 6, izračunaj koliko je količnik.
back to top