MatematikaDeljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

2496 : 8 = ______________________________
31400 : 5 = ______________________________
30261 : 7 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 5 puta manji od broja 3140.

3. Odredi broj koji je 4 puta manji od broja 4856.

4. Odredi broj koji je 9 puta manji od broja 34587.

5. Odredi broj koji je 8 puta manji od broja 4696.

6. Ako je deljenik zbir brojeva 39 052 i 36 350, a delilac broj 6, izračunaj koliko je količnik.

7. Ako je deljenik zbir brojeva 45352 i 27313, a delilac broj 5, izračunaj koliko je količnik.

8. Tri dečaka dobilo je ukupno 2838 sličica. Koliko je dobio svako od dečaka, ako su sličice podelile na jednake delove?

9. Izračunaj količnik najvećeg šestocifrenog broja i najvećeg jednocifrenog broja.
10. Filip i Vuk su za rođendan dobili 14000 dinara od bake i 9000 dinara od strica. Koliko je dobio svako od njih, ako su novac podelili na dva jednaka dela?
11. Izračuna vrednost izraza:
a) 7524 : 4 =

b) 77166 : 9 =

c) 460968 : 6 =

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top