MatematikaDeljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

5428 : 23 = 

477252 : 36 = 

54372 : 23 = 

9100 : 28 =

69223 : 77 =
2. Odredi broj koji je 96 puta manji od broja 53280.
back to top