MatematikaDeljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

5428 : 23 = 

477252 : 36 = 

54372 : 23 = 

9100 : 28 =

69223 : 77 =
2. Odredi broj koji je 96 puta manji od broja 53280.

3. Odredi broj koji je 56 puta manji od broja 86744.

4. Koji broj je 73 puta manji od broja 415151?

5. Jelena ima 6292 jabuke koje želi podeliti u kutije. Ako u svaku kutiju stavi 52 jabuke, koliko će joj kutija trebati?
6. Na farmi je bilo 3528 pilića. Ako ih rasporedimo u kaveze sa po 42 pilića, koliko će nam kaveza trebati?
7. U skladištu ima 7208 limenki koka kole. Ako ih složimo u kutije sa po 53 limenke, koliko će nam kutija biti potrebno?
8. Fudbalski savez je kupio 5217 lopti koje je želeo podeliti klubovima članovima. Koliko će lopti svaki klub dobiti, ako ima ukupno 37 klubova u savezu?
9. Na gradilištu ima 9546 opeke. Ako ih složimo u gomile sa po 86 cigli, koliko će biti gomila cigli?
10. U fabrici je proizvedeno 10184 komada papira. Ako papir pakuju u kutije sa po 76 komada, koliko će kutija biti potrebno za pakovanje svih papira?
11. U biblioteci ima 6328 knjiga. Ako ih složimo na police sa po 56 knjiga, koliko će polica biti potrebno?

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top