MatematikaDeljenje sa ostatkom

Deljenje sa ostatkom

Zadaci za vežbanje - Deljenje sa ostatkom

1. Izračunaj količnik i ostatak:

56 : 5 = _______________ ostatak: _________________

93 : 4 = _______________ ostatak: _________________

23 : 5 = _______________ ostatak: _________________

53 : 3 = _______________ ostatak: _________________

45 : 6 = _______________ ostatak: _________________

2. Marko putuje na more za 90 dana. Izračunaj za koliko sedmica i koliko dana će otputovati na more.

3. Napiši sve neparne brojeve između 27 i 33, podeli ih sa dva i izračunaj ostatak pri tim deljenjima.

4. Napiši sve neparne brojeve između 78 i 86, podeli ih sa dva i izračunaj ostatak pri tim deljenjima.

5. Odredi deljenik ako je delilac 6, količnik 9, a ostatak 4.

6. Odredi deljenik ako je delilac 5, količnik 4, a ostatak 3.

7. Ana je zamislila neki broj, pa ga je podelila sa 6 i dobila količnik 11. Ostatak je pri deljenju bio 2. Koji broj je Ana zamislila?

8. Marija je zamislila neki broj, pa ga je podelila sa 4 i dobila količnik 8. Ostatak je pri deljenju bio 3. Koji broj je Marija zamislila?

9. Andjela je zamislila neki broj, pa ga je podelila sa 7 i dobila količnik 4. Ostatak je pri deljenju bio 5. Koji broj je Andjela zamislila?

10. Ako za šivenje odela upotrebimo 6 m materijala, koliko odela možemo sašiti ako imamo 55 m. Koliko m štofa će ostati neupotrebljeno nakon šivenja?

back to top