MatematikaDeljenje sa 10 i 100

Deljenje sa 10 i 100

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

240:10=

350:10=

120:10=

600:100=

800:100=

2. Koji broj je 10 puta manji od broja 330?

3. Koji broj je 100 puta manji od broja 700?

4. Izračunaj (35ᐧ10 – 50):100

5. Deljenik je broj 230, a delilac je zbir brojeva 6 i 4. Izračunaj količnik.

6. Poljoprivrednik je ubrao 860 jabuka. On ima 10 gajbica na raspolaganju. Kada podjednako raspodeli jabuke u sve gajbice, koliko će jabuka stati u jednu gajbicu?

7. Koji broj se dobija kad se 10 puta smanji broj koji se dobija zbirom najmanjeg parnog broja treće stotine i broja 28?

8. Odredi proizvod ako je jedan činilac količnik brojeva 280 i 10, a drugi činilac količnik brojeva 400 i 100.

9. Nova konzola za igranje košta 120 000 dinara. Petru treba 100 puta manje novca da iznajmi konzolu na nedelju dana. Koliko je Petru novca potrebno da iznajmi konzolu i igra se sa drugarima ove nedelje?

10. Filip je skupio 10 puta manje novca od 54000 dinara koliko mu treba da uplati letovanje. Koliko novca je Filip skupio?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top