MatematikaDekadne jedinice veće od milion

Dekadne jedinice veće od milion

Zadaci za vežbanje

1. Nabroj dekadne jedinice koje znaš?

2. Najskuplji dijamant na svetu košta 10 miliona dolara. Napiši ciframa vrednost dijamanta.

3. Automobil košta dva miliona i petstotina hiljada dinara. Napiši ciframa cenu automobila.

4. Napiši sve dekadne jedinice veće od milion, a manje od milijardu.

5. Napiši ciframa broj četiri milijarde tri miliona osamsto dvadeset sedam hiljada četiristo pedeset šest.

back to top