MatematikaDekadne jedinice veće od milion

Dekadne jedinice veće od milion

Zadaci za vežbanje

1. Nabroj dekadne jedinice koje znaš?

2. Najskuplji dijamant na svetu košta 10 miliona dolara. Napiši ciframa vrednost dijamanta.

3. Automobil košta dva miliona i petstotina hiljada dinara. Napiši ciframa cenu automobila.

4. Napiši sve dekadne jedinice veće od milion, a manje od milijardu.

5. Napiši ciframa broj četiri milijarde tri miliona osamsto dvadeset sedam hiljada četiristo pedeset šest.

6. Napiši ciframa broj tri milijarde osamsto pedeset hiljada dvadeset

7. Napiši sve dekadne jedinice manje od 3 miliona.

8. Napiši sve dekadne jedinice veće od 150 hiljada, a manje od 15 miliona

9. Koji broj je najmanji šestocifreni broj, a koji je najmanji četvorocifreni broj?

10. Napiši najmanji petocifreni broj

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top