MatematikaČitanje i pisanje razlomaka

Čitanje i pisanje razlomaka

Zadaci za vežbanje

1. Pročitaj razlomke:

citanje i pisanje razlomaka

2. Zapiši u obliku razlomka:

a) dve trećine

b) četiri sedmine

c) jedna devetina

d) tri četvrtine

e) dve petine

back to top