MatematikaČitanje i pisanje razlomaka

Čitanje i pisanje razlomaka

Zadaci za vežbanje

1. Pročitaj razlomke:

a) \frac{1}{8}

b) \frac{1}{4}

c) \frac{2}{3}

d) \frac{4}{5}

e) \frac{2}{7}

2. Pročitaj razlomke:

a) \frac{3}{4}

b) \frac{5}{6}

c) \frac{3}{5}

d) \frac{2}{9}

e) \frac{3}{7}

3. Zapiši u obliku razlomka:

a) dve trećine

b) četiri sedmine

c) jedna devetina

d) tri četvrtine

e) dve petine

4. Zapiši u obliku razlomka:

a) tri četvrtine

b) dve devetine

c) jedna polovina

d) četiri sedmine

e) sedam osmina

5. Zapiši u obliku razlomka:

a) tri petine

b) šest sedmina

c) osam devetina

d) dve šestine

e) jedna desetina

6. Pročitaj razlomke:

a) \frac{2}{5}

b) \frac{1}{6}

c) \frac{3}{8}

d) \frac{7}{10}

e) \frac{1}{20}

7. Pročitaj razlomke:

a) \frac{2}{7}

b) \frac{3}{11}

c) \frac{1}{5}

d) \frac{2}{100}

e) \frac{39}{50}

8. Pročitaj razlomke:

a) \frac{1}{2}

b) \frac{2}{3}

c) \frac{3}{2}

d) \frac{4}{3}
e) \frac{5}{6}

9. Pročitaj razlomke:

a) \frac{7}{5}

b) \frac{8}{3}

c) \frac{6}{4}
d) \frac{5}{2}
e) \frac{9}{6}

10. Zapiši u obliku razlomka

a) osam petina

b) sedam polovina

c) četiri trećine

d) devet osmina

e) petnaest desetina

11. Zapiši u obliku razlomka

a) trinaest petina

b) dve šestine

c) deset dvanaestina

d) tri dvadesetine

e) pet sedmina

Dodatni zadaci sa razlomcima

back to top