MatematikaČitanje i pisanje hiljada do milion

Čitanje i pisanje hiljada do milion

Zadaci za vežbanje

1. Napiši rečima brojeve:

a) 2 000 ________________________

b) 4 000 ________________________

c) 7 000 ________________________

d) 10 000 ________________________

2. Napiši ciframa brojeve:

a) hiljadu ________________________

b) četiri hiljade ________________________

c) šest hiljada ________________________

d) devet hiljada ________________________

3. Napiši broj koji nedostaje da jednakost bude tačna:

a) 2 000 = ____ · 1000

b) 5 000 = ____ · 1000

c) 7 000 = ____ · 1000

d) 8 000 = ____ · 1000

4. Pročitaj:

a) 2000 ________________________

b) 10000 _______________________

c) 35923 _______________________

d) 125354 ______________________

e) 999999 ______________________

5. Pročitaj:

a) 10030
b) 1003004

c) 23050301

d) 30105040

6. Napiši ciframa brojeve:
a) sedamnaest hiljada devet
b) sto osam hiljada pet
c) tri miliona dve hiljade šest

7. Napiši ciframa brojeve:

a) dvesta pedeset pet hiljada trista devedeset tri

b) sto četrdeset hiljada trinaest

c) šesto trideset osam hiljada trista dvadeset šest

8. Napiši ciframa brojeve:

a) osamsto hiljada tri

b) dvesta trideset tri hiljade trista osamdeset osam

c) sedamsto dvadeset jedna hiljada sto sedam

9. Pročitaj:

a) 231 549

b) 169 008

c) 807 357

10. Pročitaj:

a) 402 710

b) 152 001

c) 949 373

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top