MatematikaČitanje i pisanje hiljada do milion

Čitanje i pisanje hiljada do milion

Zadaci za vežbanje

1. Pročitaj:

a) 2000 ________________________

b) 10000 _______________________

c) 35923 _______________________

d) 125354 ______________________

e) 999999 ______________________

back to top