MatematikaCentralni i periferijski ugao

Centralni i periferijski ugao

Obrada

Centralni ugao kruga je ugao čije je teme centar kruga, a kraci su određeni poluprečnicima kruga.

Periferijski ugao kruga je ugao čije se teme nalazi na kružnici, a kraci sadrže tetive kruga.

Centralni i periferijski ugao nad istim kružnim lukom se odnose 2:1, odnosno važi da ako je centralni ugao 𝞪, a periferijski β, onda je 𝞪=2β.

Zadaci za vežbanje

1. Ako je centralni ugao kruga nad nekim kružnim lukom 72º, koliko je periferijski ugao kruga nad istim tim kružnim lukom?

2. Ako je centralni ugao kruga nad nekim kružnim lukom 205º, koliko je periferijski ugao kruga nad istim tim kružnim lukom?

3. Izračunaj centralni i periferijski ugao kruga nad istim kružnim lukom ako je njihov zbir 240º.

back to top