MatematikaBroj dijagonala mnogougla

Broj dijagonala mnogougla

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj sedmougao, osmougao i četvorougao i povuci dijagonale iz jednog njihovog temena. Koliko je povučeno dijagonala iz jednog temena datih mnogouglova?
2. Naći broj dijagonala povučenih iz jednog temena ako je broj stranica mnogougla 11.
3. Naći broj dijagonala povučenih iz jednog temena ako je broj stranica mnogougla 23.
4. Ako je broj dijagonala povučenih iz jednog temena mnogougla 12, naći broj stranica mnogougla.
5. Ako se broj stranica mnogougla poveća za 3, a broj dijagonala poveća za 24, o kom mnogouglu je reč?

6. Ako se broj stranica mnogougla smanji za 3, a broj dijagonala smanji za 21, o kom mnogouglu je reč?

back to top