MatematikaAritmetička sredina

Aritmetička sredina

Obrada - Aritmetička sredina

Aritmetička sredina ili prosečna vrednost se dobija kada zbir brojeva podelimo sa brojem sabiraka.

Npr: Aritmetička sredina brojeva 13 i 17 je broj 15 koji dobijamo tako što saberemo brojeve 13 i 17 i podelimo sa 2 (jer su 2 broja u pitanju).

(13 + 17) : 2 = 15

Isto je i u slučaju da imamo više brojeva, npr aritmetička sredina za brojeve: 10, 12, 14, 16, 18 i 20 je 15 jer je 10+12+14+16+18+20=90. Pošto ima 6 brojeva, aritmetička sredina je 90:6=15.

Karakteristično za aritmetičku sredinu brojeva je da je prosečna vrednost odnosno aritmetička sredina brojeva veća od najmanjeg sabirka, a manja od najvećeg sabirka.

Zadaci za vežbanje

1. Odredi aritmetičku sredinu brojeva 246 i 324

2. Odredi aritmetičku sredinu brojeva 123, 151 i 167.

3. Izračunaj prosek Vukovih ocena iz biologije: 4,3,4,3,4,4,3,5,5,3,4,3,3

4. Izračunaj prosečnu visinu članova prve petorke školskog košarkaškog tima: 151cm, 168cm, 157cm, 146cm, 172cm
5. Izračunaj prosečan broj prodatih čokoladnih bananica za 5 dana, ako je prvog dana prodato 163 bananica, drugog 171, trećeg 154, četvrtog 160 i petog 182 bananice.

6. Praznici su trajali 3 dana. Koliko je bio prosečan dnevni broj gostiju u hotelu tokom praznika, ako je prvog dana u hotelu boravilo 412 gostiju, drugog dana je pristiglo još 35 gostiju, dok je poslednjeg dana broj gostiju bio duplo manji u odnosu na prvi dan.

7. Na kontrolnom iz engleskog jezika učenici jednog odeljenja su dobili sledeće ocene:

  • 3 učenika je dobilo peticu
  • 7 učenika je dobilo četvorku
  • 5 učenika je dobilo trojku
  • 4 učenika je dobilo dvojku
  • 1 učenik je dobio jedinicu

Koja je prosečna ocena na testu iz engleskog jezika u tom odeljenju?

8. U toku prve nedelje februara na Kopaoniku su izmerene najviše dnevne temperature od 6º, 8º, 3º, 5º, 3º, 1º, -2º. Kolika je bila prosečna temperatura u prvoj nedelji februara na Kopaoniku?

9. Na takmičenju iz matematike učenici škole su osvojili dve prve nagrade (učenici su osvojili po 100 bodova svaki), dve druge nagrade uz osvojenih 92 i 91 bod i tri treće nagrade uz osvojena 88, 86 i 85 bodova, dok je 6 učenika ostalo bez nagrade. Učenici koji nisu osvojili nagrade osvojili su redom 67, 63, 48, 35, 12 i 9 bodova. Koliko su prosečno osvojili bodova na takmičenju učenici ove škole?

10. U popularnom kafiću žele da izračunaju prosečan broj dnevnih gostiju u toku nedelje. U ponedeljak i sredu su imali po 240 gostiju u toku dana, u utorak su imali 185, u četvrtak 132, u petak 291, a u nedelju 486. Najviše gostiju su imali u subotu kad su ugostili 645 gostiju. Koliko su prosečno gostiju imali dnevno?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top