MatematikaApsolutna vrednost racionalnog broja

Apsolutna vrednost racionalnog broja

Obrada - Apsolutna vrednost racionalnog broja

Apsolutna vrednost racionalnog broja se definiše isto kao i apsolutna vrednost celog broja.

Ako je a racionalni broj, apsolutna vrednost racionalnog broja |a| je rastojanje tačke sa koordinatom a od koordinatnog početka.

Aspolutna vrednost racionalnog broja ne može biti negativna. Za svako a ∈ Q važi da je |a| ≥ 0

Zadaci za vežbanje

1. Odresi apsolutnu vrednost sledećih brojeva:

apsolutna vrednost racionalnog broja

2. Odredi sve racionalne brojeve za koje važi data jednakost:

back to top