MatematikaUpoređivanje uglova

Upoređivanje uglova

Obrada

Dva konveksna ugla su jednaka ako su jednake tetive određene lukovima istog poluprečnika.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj tup, prav i oštar ugao, pa konstrukcijom pokaži koji je ugao od ova tri najveći.

2. Nacrtaj dva oštra ugla i konstruktivno odredi koji od ta dva ugla je veći.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top