MatematikaUpoređivanje razlomaka

Upoređivanje razlomaka

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi razlomke:

uporedjivanje razlomaka

Dodatni zadaci za 5. razred

back to top