MatematikaUpoređivanje razlomaka

Upoređivanje razlomaka

Obrada - uporedjivanje razlomaka

Uporedjivanje razlomaka je postupak kojim se utvrđuje koji razlomak je veći ili manji.

Od dva razlomka koji imaju iste imenioce veći je onaj kome je brojilac veći.

npr:

\frac{4}{7} > \frac{2}{7}

Od dva razlomka koji imaju iste brojioca veći je onaj kome je imenilac manji.

npr:

\frac{6}{9} > \frac{6}{15}

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi razlomke:

\frac{3}{8}      \frac{2}{8}
\frac{1}{4}      \frac{3}{4}
\frac{4}{5}      \frac{4}{8}
\frac{2}{3}       \frac{2}{5}
\frac{2}{7}      \frac{2}{3}

2. Uporedi razlomke:

\frac{4}{9}      \frac{7}{9}
\frac{3}{7}      \frac{3}{8}
\frac{3}{7}      \frac{3}{8}
\frac{3}{5}      \frac{3}{9}
\frac{1}{7}      \frac{1}{9}

3. Poređati po veličini sledeće razlomke:

\frac{2}{3}      \frac{2}{7}      \frac{2}{5}      \frac{2}{11}      \frac{2}{6}

4. Poređati po veličini sledeće razlomke:

\frac{2}{8}      \frac{7}{8}      \frac{1}{8}      \frac{4}{8}      \frac{12}{8}
5. Uporedi razlomke:
\frac{3}{5}      \frac{4}{6}
\frac{2}{3}      \frac{3}{5}
\frac{2}{5}      \frac{3}{8}
\frac{5}{9}      \frac{4}{7}
\frac{3}{7}      \frac{5}{11}

6. Poređaj razlomke po veličini

\frac{3}{7}      \frac{4}{9}      \frac{2}{3}      \frac{7}{12}      \frac{3}{5}
7. Poređaj razlomke po veličini
\frac{2}{9}      \frac{3}{14}      \frac{1}{5}      \frac{4}{17}      \frac{2}{7}
8. Odredi sve prirodne brojeve za koje važi:
\frac{2}{3} < x < \frac{14}{5}      

9. Odredi sve prirodne brojeve za koje važi:

\frac{6}{5} < x < \frac{27}{4}      

10. Odredi sve prirodne brojeve za koje važi:

\frac{11}{3} < x < \frac{36}{5}      

Dodatni zadaci za 5. razred

back to top