MatematikaTačka, prava i ravan

Tačka, prava i ravan

Zadaci za vežbanje

1. Date su dve različite tačke A i B. Koliko se pravih može nacrtati koje sadrže i tačku A i tačku B?

2. Ako je dato 5 različitih tačaka, koliko se maksimalno pravih može nacrtati koje sadrže bar dve od datih 5 tačaka?

3. Dato je 5 različitih pravih. Koliko najviše presečnih tačaka tih prava postoji?

4. Dato je 5 različitih tačaka kao na slici. Koliko pravih određuju ove tačke?

tačke i prave

5. Nacrtaj pravu p i tačke A, B, C, D i E, tako da A∈p, B∈p, C∉p, D∉p i E∈p.

6. Nacrtaj pravu p i tačke A, B, C, D i E, tako da A∉p, B∈p, C∉p, D∈p i E∉p.

7. Nacrtaj dve različite tačke A i B. Koliko različitih pravih možemo povući kroz ove dve tačke?

8. Nacrtaj tri različite tačke A, B i C. Koliko različitih pravih možemo povući kroz ove tri tačke?

9. Nacrtaj četiri različite tačke A, B, C i D. Koliko različitih pravih možemo povući kroz ove četiri tačke?

10. Nacrtaj četiri kolinearne tačke A, B, C i D.

back to top