MatematikaTačka, prava i ravan

Tačka, prava i ravan

Zadaci za vežbanje

1. Date su dve različite tačke A i B. Koliko se pravih može nacrtati koje sadrže i tačku A i tačku B?

2. Ako je dato 5 različitih tačaka, koliko se maksimalno pravih može nacrtati koje sadrže bar dve od datih 5 tačaka?

3. Dato je 5 različitih pravih. Koliko najviše presečnih tačaka tih prava postoji?

4. Dato je 5 različitih tačaka kao na slici. Koliko pravih određuju ove tačke?

tačke i prave

back to top