MatematikaStepen stepena

Stepen stepena

Obrada

Ako su a i b realni brojevi i ako je n prirodni broj onda je:

anm = an·m

Npr: 

a32= a3·2

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

232 =

324 =

950 =
back to top