MatematikaPrimena Talesove teoreme u konstrukcijama

Primena Talesove teoreme u konstrukcijama

Zadaci za vežbanje

1. Proizvoljnu duž AB podeli na tri jednaka dela.

2. Podeli proizvoljnu duž AB na dva dela u razmeri 2:3.

3. Podeli proizvoljnu duž AB na tri dela u razmeri 4:2:1

4. Podeli proizvoljnu duž AB na pet jednakih delova.

5. Podeli proizvoljnu duž AB na dva dela u razmeri 2:5.

6. Date su proizvoljne duži a, b i c . Konstruisati duž x tako da važi: a : b = c : x.
7. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a · b

8. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a : b

9. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a2
back to top