MatematikaPojam i elementi ugla

Pojam i elementi ugla

Obrada

Ugaona linija je unija dve prave sa zajedničkom početnom tačkom. 

Ugao je unija ugaone linije i oblasti koju ona ograničava.

Elementi ugla su kraci ugla i teme ugla.

Kraci ugla su poluprave kojima je ugao oivičen.

Teme ugla je tačka iz koje polaze poluprave i najčešće se obeležava slovom O.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj proizvoljan ugao ∡aOb.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top