MatematikaOrtogonalna projekcija

Ortogonalna projekcija

Obrada

Ortogonalana projekcija je metoda kojom se geometrijski objekti u prostoru predstavljaju odgovarajućom slikom u ravni.
To znači da se sve tačke objekta u prostoru pod pravim uglom (ortogonalno) projektuju na jednu ravan.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj dužinu ortogonalne projekcije duži AB dužine 10 cm na ravan 𝞪 ako tačka A pripada ravni 𝞪, a tačka B je udaljena od ravni 𝞪 8cm.

2. Izračunaj dužinu AB čija je ortogonalna projekcija na ravan 𝞪 dužine 5 cm, tačka B pripada ravni 𝞪, a tačka A je udaljena od ravni 𝞪 4 cm.

3. Izračunaj dužinu ortogonalne projekcije duži AB dužine 12 cm na ravan 𝞪 ako tačka A pripada ravni 𝞪, a prava koja sadrži tačke A i B seče ravan 𝞪 pod uglom od 60º.
4. Ako je dužina ortogonalne projekcije duži AB na ravan 𝞪 jednaka 8 cm, rastojanje tačke A od ravni 11 cm, a rastojanje tačke B od ravni 5 cm, odredi dužinu duži AB ako su i A i B sa iste strane ravni 𝞪.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top