MatematikaOdređivanje nepoznatog sabirka

Određivanje nepoznatog sabirka

1. Izračunaj nepoznati sabirak

x + 10 = 35

25 + y = 17

x + 32 = 44

x + 19 = 67

51 + x = 13

2. Izračunaj nepoznati sabirak

x + 177 = 131

211 + y = 567

x + 189 = 310

y + 644 = 153

x + 189 = 526

3. Marko je imao 14 knjiga. Koliko je knjiga imao njegov brat Filip ako su zajedno imali 25 knjiga?

4. Jelena je kupila 8 šnailica. Koliko je šnalica već imala, ako sada ima 35 šnalica?

5. Ronaldo je na poslednjoj utakmici postigao 3 gola. Koliko je ukupno golova postigao pre toga, ako je sada ukupno postigao 36 golova?

6. Vuk je preplivao 340 metara. Koliko je preplivao Filip, ako su zajedno preplivali 450 metara?

back to top