NZD – Najveći zajednički delilac

Obrada - NZD - Najveći zajednički delilac

Oni brojevi koji su u isto vreme delioci broja a i broja b su zajednički delioci broja a i b.

Najveći broj od svih brojeva koji su zajednički deliloci 2 ili više brojeva je NZD – najveći zajednički delilac tih brojeva.

Npr

Ako posmatramo brojeve 27 i 18:

Delioci broja 27 su 1, 3, 9 i 27.

Delioci broja 18 su 1, 2, 3, 6, 9 i 18.

Zajednički delioci brojeva 27 i 18 su: 1, 3 i 9.

NZD – Najveći zajednički delilac je najveći od tih brojeva broj 9.

Zadaci za vežbanje

1. Pronađi NZD – najveći zajednički delilac za brojeve:

a) 8 i 12

b) 15 i 25

c) 18 i 48

d) 24 i 64

e) 25 i 140

2. Pronađi NZD za brojeve

a) 45, 85 i 90

b) 24, 36 i 54

c) 18, 64, 124

d) 27, 81, 99

e) 90, 270, 260

back to top