MatematikaMnoženje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 127 = ______________________________

3591 · 256 = ______________________________

587 · 139 = ______________________________

1464 · 335 = ______________________________

329 · 854 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 126 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 217 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 915 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 342 puta veći od broja 1630.

6. Ana je kupila stan i platila ga na 360 rata od po 28956 dinara. Koliko je Anu koštao stan?

7. Proizvod brojeva 3712 i 813 uvećaj za proizvod brojeva 6382 i 123.

back to top