MatematikaMnoženje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 127 = ______________________________

3591 · 256 = ______________________________

587 · 139 = ______________________________

1464 · 335 = ______________________________

329 · 854 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 126 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 217 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 915 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 342 puta veći od broja 1630.

6. Ana je kupila stan i platila ga na 360 rata od po 28956 dinara. Koliko je Anu koštao stan?

7. Proizvod brojeva 3712 i 813 uvećaj za proizvod brojeva 6382 i 123.

8. Koji broj se dobije kad se broj 768 pomnoži sa brojem 987?

9. Koji broj je 728 puta veći od broja 1873?

10. Prvi činilac je zbir brojeva 1936 i 908, a drugi činilac razlika brojeva 2382 i 1597. Izračunaj proizvod.
11. U fabrici je proizvedeno 756 kutija u kojima je spakovano po 155 čokolada. Koliko čokolada je proizvedeno u fabrici?

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top