MatematikaMnoženje sa 10 i 100

Množenje sa 10 i 100

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

5 · 10 =

2 · 10 =

7 · 10 =

3 · 10 =

9 · 10 =

2. Izračunaj:

3 · 100 =

5 · 100 =

9 · 100 =

6 · 100 =

8 · 100 =

3. Ana je imala kod sebe 100 dinara, a mama joj je dala još 4 puta toliko da kupi knjigu. Koliko je novca imala Ana nakon toga?

Dodatni zadaci za vežbanje množenja

back to top