MatematikaMnoženje sa 10 i 100

Množenje sa 10 i 100

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

5 · 10 =

2 · 10 =

7 · 10 =

3 · 10 =

9 · 10 =

2. Izračunaj:

3 · 100 =

5 · 100 =

9 · 100 =

6 · 100 =

8 · 100 =

3. Ana je imala kod sebe 100 dinara, a mama joj je dala još 4 puta toliko da kupi knjigu. Koliko je novca imala Ana nakon toga?

4. Tata je Marku dao četiri puta po 10 dinara da kupi žvake. Koliko je dinara Marko dobio?

5. Miloš je na svakih sat vremena radio uspeo da ofarba 10 stolica. Koliko je stolica ofarbao za 8 sati radi?

6. Jelena pravi torte i na svakih sat vremena rada zaradi 100 dinara. Koliko je novca zaradila danas, ako je radila 9 sati?

7. Filip je kupio 5 kesica bombona. Svaka kesica ima po 10 bombona. Koliko bombona ukupno je kupio Filip?

8. Sanja se bavi izradom narukvica. U svaku kutiju spakuje po 100 narukvica koje pravi. Napravila je ukupno 7 kutija narukvica. Koliko je narukvica Sanja napravila?

9. Mama je Vuku dala 3 novčanice od po 100 dinara da ponese u prodavnicu. Koliko je novca Vuk poneo?

10. Ana je kupila 6 pakovanja od po 10 jaja za Uskrs. Koliko je jaja kupila?

Dodatni zadaci za vežbanje množenja

back to top