MatematikaMerenje dužine

Merenje dužine

Zadaci za vežbanje - Merenje dužine

1. Poređaj sledeće merne jedinice od najmanje do najveće: m, cm, dm, mm, km

2. Izrazi u metrima:

200cm = ___________ m

200cm = ___________ m

900cm = ___________ m

15000mm = ___________ m

3km = ___________ m

3. Izrazi u centimetrima:

2m = _____________ cm

4dm = _____________ cm

20mm = _____________ cm

2km = _____________ cm

8dm = _____________ cm

4. Izrazi u centimetrima:

1m  3dm = _____________ cm

2dm  5cm = _____________ cm

50mm = _____________ cm

3dm 20mm = _____________ cm

1m 2dm 3cm = _____________ cm

5. Milan je na utakmici pretrčao 11 km. Koliko je to u metrima?

6. Markova soba širine je 3 metra. Koliko je to u decimetrima?

7. Dva psa, Džeki i Lesi se nalaze na rastojanju od 48cm. Koliko treba da se udalje još jedan od drugog da budu na rastojanju od 1 metra?

8. Uporedi sledeće mere:

2cm ________________ 21mm

3dm ________________ 29cm

2m ________________ 199cm

35cm ________________ 35mm

510dm ________________ 51m

9. Duž A je duga 1 dm, a duž B je 7mm kraća. Koliko je duga duž B?

10. Duž A je dugačka 12 cm, a duž B je 9mm kraća. Koliko je duga duž B?

11. Kraljevo i Valjevo su udaljeni 122 kilometara. Automobil je iz Kraljeva krenuo ka Valjevu i za sat vremena je preša 45 km, a za narednih pola sata još 26 km. Koliko kilometara mu je ostalo da pređe da bi stigao u Valjevo?

12. Dva druga su krenuli jedan drugom u susret. Oni su bili na razdaljini od 300 metara. Jedan je prešao 55 m, a drugi 90m. Kolika je sad razdaljina između njih?

Zadaci iz drugih oblasti

back to top