MatematikaKonstruktivna podela duži u datoj razmeri

Konstruktivna podela duži u datoj razmeri

Obrada

Razmera dve duži čije su dužine izražene isto jedinicom mere jednake je razmeri mernih brojeva njihovih dužina.

Razmeru duži AB i CD zapisujemo sa AB:CD

Npr ako imamo duži AB dužine 3 cm, i duž CD koja je dužine 5 cm, onda su te dve duži u razmeri 3:5.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj duž AB i podeli je na dva jednaka dela.

2. Konstruktivno podeli proizvoljnu duž AB u razmeri 1:2.

3. Konstruktivno podeli proizvoljnu duž AB u razmeri 3:5.

back to top