MatematikaKonstrukcija normale kroz datu tačku na pravu

Konstrukcija normale kroz datu tačku na pravu

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši normalu na pravu p kroz tačku A koja pripada pravoj p.

2. Konstruiši normalu na pravu p kroz tačku A koja ne pripada pravoj p.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top