Izrazi sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

-3 + 8 =

౼(5 – 11) =

6 ౼ 13 =

౼ 15 ౼ 12 =

23 ౼ (౼ 15) =

౼ 12 ౼ (౼ 21) =

2. Izračunaj:

|7| – |౼18| =

|9 ౼ 21| =

౼ ( ౼ ( ౼ ( ౼8 ))) =

౼ ( ౼ 7 ౼ ( ౼ 12)) =

౼ 4 ౼ (8 + |౼9|) =

3. Izračunaj:

18 ౼ 9:3 =

౼8ᐧ4 ౼ 12:6 =

3ᐧ(౼5) ౼ 16:(౼4) =

16 ౼ 3ᐧ(౼8) + 8:(౼2) =

10 ౼ 33:(14 + 3 ᐧ (7 – 8)) =

back to top