MatematikaIzrazi sa celim brojevima

Izrazi sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

a) -3 + 8 =

b) ౼(5 – 11) =

c) 6 ౼ 13 =

d) ౼ 15 ౼ 12 =

e) 23 ౼ (౼ 15) =

f) ౼ 12 ౼ (౼ 21) =

2. Izračunaj:

a) |7| – |౼18| =

b) |9 ౼ 21| =

c) ౼ ( ౼ ( ౼ ( ౼8 ))) =

d) ౼ ( ౼ 7 ౼ ( ౼ 12)) =

e) ౼ 4 ౼ (8 + |౼9|) =

3. Izračunaj:

a) 18 ౼ 9:3 =

b) ౼8ᐧ4 ౼ 12:6 =

c) 3ᐧ(౼5) ౼ 16:(౼4) =

d) 16 ౼ 3ᐧ(౼8) + 8:(౼2) =

e) 10 ౼ 33:(14 + 3 ᐧ (7 – 8)) =

4. Izračunaj vrednost izraza:

a) ((– 5) · (– 3) – 5 · (– 6)) · (– 6 + (– 1) · (– 4)) =

b) ((– 14) · (– 32) + 4 · (– 28)) · (– 6 – 2 · (– 6)) =
c) (899 – 6 · (+ 120)) · (– 2 · 19 + (– 6) · (– 8)) =
d) 12 – (– 9) : (– 5 + 2) + (– 16 – 12 : 4) =
5. Odredi vrednost izraza:
a) 14 · (– 7) – (– 12) · 9 + 7 · 22 =
b) – 21 : (– 3) + 12 : (– 4) – 24 : (– 6) + 18 : (– 6) =
6. Razliku četvorostruke vrednosti broja -12 i trostruke vrednosti broja 14 oduzeti od broja -115

7. Razliku šestostruke vrednosti broja -18 i dvostruke vrednosti broja 23 oduzeti od broja -124

8. Zbir dvostruke vrednosti broja -56 i četvorostruke vrednosti broja 18 oduzeti od broja -154

9. Proizvod brojeva -58 i 3 umanjiti a proizvod brojeva -90 i -2, pa tako dobijenoj razlici dodati zbir brojeva 65 i -84.

10. Izračunaj vrednosti izraza:

a) – 3 · |+4| + 6 · |– 2| =

b) – 4· |– 3| + 5 =

c) |– 6 + 8|· |– 4 + 6 – 3| =

d) – 3 · |8 – 12| + 6 · |– 16 + 7| =
back to top