MatematikaDeljenje sa 10 i 100

Deljenje sa 10 i 100

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

50 : 10 =

80 : 10 =

70 : 10 =

30 : 10 =

90 : 10 =

2. Izračunaj:

300 : 100 =

500 : 100 =

900 : 100 =

600 : 100 =

800 : 100 =

3. Marko je imao 500 dinara i podelio je taj novac svojim drugarima, tako da svako od njih dobije po 100 dinara. Koliko drugara je dobilo novac od Marka?

back to top