MatematikaDecimalni zapis realnih brojeva

Decimalni zapis realnih brojeva

Obrada

Svaki racionalan broj ima konačan ili periodičan decimalan zapis.

Svaki iracionalan broj ima beskonačan decimalan zapis.

Kako realni brojevi mogu imati veliki broj ili beskonačan broj decimala, potrebno je odbaciti suvišne decimale u svrhu rešavanja zadataka. Postupak odbacivanja suvišnih decimala je zaokruživanje brojeva.

Broj koji nastaje nakon zaokruživanja naziva se približna vrednost broja.

Pravila zaokruživanja:

  • prva cifra koja se odbacuje je manja od 5, poslednja cifra koja ostaje se ne menja;
  • prva cifra koja se odbacuje je veća od 5, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje su cifre koje nisu sve nule, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje nema cifara ili su sve nule, onda se radi na sledeći način:
    • ako je cifra koja ostaje parna, onda se ona neće menjati;
    • ako je cifra koja ostaje neparna, onda se ona uvećava za 1.

Zadaci za vežbanje

1. Razlomke predstavi kao realne brojeve: 

1/3

5/11

8/13

2. Sledeće decimalne brojeve predstavi kao razlomke: 

0.77777…

0.3575757…

1.152552552552…

3. Zaokruži broj 6,385545 na:

1 decimalu

2 decimale

3 decimale

4 decimale

5 decimala

back to top