m.2A – punjenje bazena

Jedna cijev napuni bazen za 3 sata,druga za 4 a treća za 6.Koliko vremena treba za napuniti bazen ako ga sve tri cijevi pune istovremeno?

Dakle zanima nas vrijeme a ono će biti izraženo u satima.Ajmo vidjeti što će se dogoditi za jedan sat ako bazen pune sve tri cijevi.Prva će očito napuniti jednu trećinu bazena,druga četvrtinu a treća šestinu.Da bi znali koliko je to ukupno proširit ćemo razlomke kako bi ih sveli na zajednički nazivnik.Ako pogledamo najveći 6 on nije djeljiv sa 4 pa ćemo uzeti 12 koji je djeljiv sa svima i onda imamo:1/3 *4/4=4/12, 1/4*3/3=3/12, 1/6*2/2=2/12.Kada to zbrojimo dobijemo: 4/12 +3/12 +2/12 = 9/12 ili /3 =3/4.Sada znamo da će nakon sat vremena biti napunjene 3/4 bazena,a nama treba vrijeme za 4/4.Pitanje koje može zbuniti je dali nedostaje trećina ili četvrtina.Odgovor je da nedostaje četvrtina bazena ali trećina sata.To je zato jer su cijevi za prvu trećinu sata ili 20 minuta napunile 1/4 bazena,za 40 minuta 2/4 i za 60 minuta 3/4,pa će za sljedećih 20 minuta napuniti 4/4 bazena.Dakle ukupno vrijeme je 80 minuta ili 4/3 sata.Naravno to se moglo vidjeti odmah kad smo dobili rezultat 3/4 bazena za jedan sat ili 3/3 vremena, pa nam za 4/4 bazena treba množenje sa 4/3 vremena, jer je 3/4*4/3=12/12 bazena, što je već izračunatih sat i 20 minuta.

Za riješiti zadatak je potrebno razumjeti razlomke,njihovo zbrajanje i množenje i naravno znati računati vrijeme na satu.

Ovaj unos je objavljen u lakši. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Odgovori