m.4A – kocka u kugli

Izgleda da nitko nije rješavao prošli zadatak pa ću ga ostaviti neriješenog i dati jedan lakši.
Dali je teža šuplja željezna kugla debljine plašta pola centimetra ili aluminijska kocka stranice 10 cm koja je u nju upisana? Specifična težina aluminija je 2,7,a željeza 7,874 gr/cm.

Trebamo usporediti mase aluminijske kocke koja isnosi: m = V*q = a*a*a *2,7 = 2700 gr, gdje je q specifična težina aluminija =2,7 gr/cm i masu šuplje kugle.Nju ćemo dobiti kao razliku masa dviju kugli od kojih je u manju upisana kocka a veća ima radijus duži za pola centimetra.Omjer stranice kocke i radijusa manje kugle je: 2r^2=2a^2=> r=a/2 * korjen iz 2 pa je r =7,07.Volumen kugle je 4/3r^3*Pi što iznosi 1480,96 i pomnožen sa specifičnom težinom željeza od 7,874 daje masu od 11661,08 gr.Volumen veće kugle iznosi 4/3R^3*Pi=4/3*(7,57^3)Pi=1817,09 i pomnožen sa q daje 14307,76 gr.Kada to odbijemo od mase manje kugle dobijamo težinu šuplje kugle od 2646,68 gr.Dakle kocka je teža ali samo samo za 53,3 grama.

Ovaj unos je objavljen u lakši. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Odgovori